Meny Stäng

Glaukom (grön starr)

Vad är glaukom?

Glaukom (eller grön starr som den tidigare hette) är en sjukdom som skadar synnerven. Synnerv fungerar som en antennkabel som tar bilden från ögat till hjärnan. Skadan på synnerven försämrar sidoseende. Ett förhöjt ögontryck ökar risken att man utvecklar glaukom. Men sjukdom kan även uppstå hos patienter med ett normalt ögontryck. Förutom ögontryck finns det andra faktorer som ökar risken – ålder, glaukom i släkten, närsynthet och vissa ögonsjukdomar.

Vad är ögontryck?

Ögonen kräver ett visst ögontryck för att hålla sina runda form. Ett normalt ögontryck ligger mellan 10 och 21mmHg. Synen blir mycket sämre om ögontrycket är för lågt. Ett förhöjt ögontryck ökar risken för utveckling av glaukom. Alla patienter med förhöjt ögontryck utvecklar inte glaukom. Många patienter har högt ögontryck hela livet utan problem. Det ”förhöjt trycket” är alltså normalt för dem.

Symtom

De flesta patienter med glaukom har inga symtom alls tills sjukdomen har orsakat allvarliga skador på synnerven. Detta leder till att sjukdomen är väldigt avancerad när många patienter får diagnosen. Enstaka patienten med väldigt högt ögontryck upplever gloria runt ljuskällor, ont i huvudet eller illamående.

I början, märker man inte själv defekter i sidoseende. Det beror delvis på att ögonen täcker upp för varandra och även på att hjärnan fyller i defekten med en förväntad bakgrund. Hjärnan hinner ställer om då skadan uppstår långsamt över åratal hinner. Först när mer än 50% av sidoseende har försvunnit från både ögon upplever man själv en försämring.

Screening för glaukom

Synfältsapparat för screening och uppföljning av glaukom
Synfältsapparat för screening och uppföljning av glaukom

Riktlinjer för glaukomsjukvården rekommenderar kontroller för alla som har glaukom i släkten. Förutom ögontryck ska synfält eller synnervens utformning kontrolleras. Synfältsundersökning är ett sätt att kontrollera sidoseende. Synnervens utformning och tjockleken kontrolleras med en laser mätare – OCT. Många regioner i Sverige har prioriterat bort dessa kontroller av ekonomiska skäl. Hos Private Eyes finns det möjlighet för dig med glaukom i släkten att screena dig hos ögonläkare.

Optiker kontrollerar ögontryck på de flesta patienter äldre än 40 år i samband med utprovning av glasögon. De som visar sig ha förhöjt ögontryck följs sedan regelbundet av ögonläkare.

Diagnos

Diagnosen kräver undersökning av ögontryck, synfält och synnerv. Synfältsundersökning visar typiska bortfall i sidoseende. Motsvarande defekter på synnerven på en mätning med OCT ger misstanke på glaukomskada. Om ögontrycket är dessutom förhöjt är diagnosen klar. Vid normal ögontryck måste man inväntar försämring innan man är säkert på diagnosen.

En undersökning av hela ögat behövs för att bestämma vilken typ av glaukom det rör sig om och vilken behandling är lämplig.

Behandling

I nuläget syftar all behandling på att bromsa sjukdomen igenom att sänka ögontrycket. Ögonläkaren anpassar behandling efter ögontryck och sjukdomens progress.

Behandlingsalternativ inkluderar –

Uppföljning av glaukom

Regelbunden uppföljning är absolut nödvändig för att begränsa sjukdomens progress. Vi rekommenderar 2-3 kontroller per år beroende på skadans storlek och progress. Välj Private Eyes och får samma ögonläkare för hela din uppföljning.

Mer information finns hos Glaukomförbundet.

Boka tid här för screening, uppföljning eller behandling av glaukom